Byautvecklingsgruppen
För
Hembygdsföreningen
Lisbeth Lind Svanberg
Sörbyn 10, 961 97 Gunnarsbyn
Telefon 0924-220 35 
E-post; lils@telia.comSörbyns Byamän

Torbjörn Selberg
Sörbyn 803, 961 97 Gunnarsbyn
Telefon 0924-221 21  
E-post; torbjorn.selberg@telia.com

Sundsnäs Byamän

 •Helena Selberg
Sundsnäs 223, 961 97 Gunnarsbyn
Tel. 0924-220 80  
E-post: lailahelenaselberg@hotmail.com


Foto saknas


Sörbyns Viltvårdsförening

 •Maria Oskarsson
Sörbyn 64 961 97 G-byn
Tel: 0924-221 28   
E-post; maria.oskarsson1@telia.comFoto saknas


Sörbyn/Sundsnäs Fiskevårdsförening

Tommy Enberg
 Sörbyn 6b Gunnarsbyn
Tel: 0924-220 77 
E-post; tommyenberg@telia.com
För Ungdomen

  Camilla Svangerg


Foto saknas

Sörbyns Idrottsförening

 
Erik Hansson
Sörbyn Gunnarsbyn
Tel:                              
E-post;
Sammankallande
:

 Kenth Sundberg
Sörbyn 203, 961 97 Gunnarsbyn

Tel. 0924-221 14, 070- 627 11 46 
E-post:
info@ksfritidsprodukter.se


Fins det någon som kan bidra med digitala bilder som saknas till denna sida?
Skicka i så fall till Webmaster Stefan Åkerström:
E-post:  stefan.akerstrom@hotmail.com  eller: 


Sörbyparken

Årets by 2002 och 2010. En före detta jordbruksby belägen i Abrahamsåns dalgång med flera hundra år på nacken. Fornlämningar visar att det här levde människor redan för 2000 år sedan.

Idag är Sörbyn mest känd för sina fina anläggningar vid stranden av det natursköna Vitträsket. Här finns bland annat festplats, campingplats, fotbollsplan, elljusspår, terrängspår, badplats,promenadstigar, kanoting och ett fint rödingsfiske. Sörby Camping erbjuder logimöjligheter med 50 platser i stugby.  Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsgård med sjöutsikt över Avan har ett tillgängligt Lantmuseum med permanent fotoutställning och utställning av gamla föremål.

Vid Abrahamsåns mynning, intill Vestiforsbron ligger en jaktstuga för uthyrning, samt en godkänd provbana för högviltprov i skytte. På Degerberget med dess vidunderliga utsikt finns en dansbana.
 
Vid milennieskiftet restes en minnessten, Millenniumstenen i mitten av byn.  
Det är en gammal kvarnsten som tjänat vid skvaltkvarnen i Kvarforsen,  Abrahamsån. Stenen graverades med namn på alla innevånare, som vid millennieskiftet var bosatta i byarnaSörbyn/Sundsnäs. 

Här bor 172 personer inklusive byn Sundsnäs.

Sörbyn-Sundsnäs Byautvecklingsgrupp
Kenth Sundberg 0924-221 14, 070-627 11 46
Sörbyn 203
961 97 GUNNARSBYN
E-post: info@ksfritidsprodukter.se

   
  ▼ Mer om sidorna   ▼ Klassträff 2009-06-06 Det är nu 40 år sedan skolan lades ned

. Norska  - inget skämt


Uthyrning av Bygdegården Skolan -Lokaler, Porslin, Tvättstuga, nycklar m.m. skolan

Boka tid  Kontakta:

Rolf  070--660 10 46 eller 070-660 81 86  E-post
 
Lisbeth  070-660 11 47 E-post; lils@telia.com 
 
FOTOUTSTÄLLNINGEN OCH UTSTÄLLNINGEN GAMLA FÖREMÅL TILLGÄNGLIG FÖR INTRESSERADE.
KONTAKTA OVANSTÅENDE 
VÄLKOMMEN!
Med reservation för eventuella ändringar eller skrivfel !! undra

Ordet är fritt ! Allt som införs på den här sidan är fritt! Men du måste själv meddela oss vad du vill ha infört
Skolan är ommålad utvändigt sommaren 2004

Första skolan byggdes år 1880. Nuvarande skolbyggnad år 1925.
Skolan lades ned år 1969 och är nu Sörbyns hembygdsgård.

Hembygdsföreningens uppgift är att samla, förvalta och sprida kännedom om allt vad som kan räknas till forna och nutida historia


Vill du stödja

Hembyggdsföreningen
med ett bidrag
Sätt in på postgiro
174941-5

Eller vill du skänka något
till vårt museum

Tack för ditt bidrag !

Mer info om
Företag o Föreningar i bygden


Vi hoppas att alla nyinflyttade skall trivas och tillföra byn nya ideer och kanske engagera sej i föreningslivet
Välkommen
 


Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförening,  Sörbyn 10,  961 97 Gunnarsbyn, Tel: 070-660 10 46

Webbmaster Stefan Åkerström  E-post: 66.grader.nord@telia.com                                           , Tel:070-660 10 46,    Skriv ut