Hem -Välkommeninfo -Museum -Bilder -Aktuellt -Aktiviteter -Föreningen -Utvecklingsgruppen -Protokoll -Stadgar -Länkar
Kartor -Tidningsurklipp -Uthyrning -Historier
Välkommen till parken
Byn Sörbyn har en speciell historisk bakgrund. Här föddes nämligen en man
vid namn Per Andersson år 1644. Han blev den erkände upptäckaren av Gellivaare
Jernmalmstreck, alltså upptäckaren av malmen i Malmberget.
Ett stort malmblock, placerat i Sörbyparken minner oss om detta storverk. Minnesmärke finns även uppsatt på den gård där han föddes.

Mer om Stenen

icon Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförening, Sörbyn 203, 961 97 Gunnarsbyn, Tel 0924-220 35, 070-660 10 46
© Sture Åkerström   E-post Tel 0924-     Skriv ut
Tillv. med ubuntu