Skolbilder
Detta är en av 669 bilder från skolepoken i Sörbyn "Skolans sista dag" Foto: Rolf Svanberg
Denna bild är ett foto på en gammal artikel i NSD
Övriga bilder är bilder på samtliga klassböcker som är på gång att restaureras och så småningom kommer att publiceras i någon form
Dessutom pågår ett jätteprojekt med klassbilder med alla, ja där nästan alla skolever är identifierade
Ett stort problem är dock att känna igen skolelever från de allra äldsta klassbilderna från 1918 -1935
Torbjörn Selberg och Rolf Svanberg har lagt ned tusentals timmar på detta jätteprojekt och mycket arbete återstår

Dagbok ett exempel

Eleverna

 Skolan är ommålad utvändigt sommaren 2004

Första skolan byggdes år 1879. Nuvarande skolbyggnad år 1925.
Skolan lades ned år 1969 och är nu Sörbyns hembygdsgård.

Hembygdsföreningens uppgift är att samla, förvalta och sprida kännedom om allt vad som kan räknas till forna och nutida historia


Vill du stödja

Hembyggdsföreningen
med ett bidrag
Sätt in på postgiro
174941-5

Eller vill du skänka något
till vårt museum

Tack för ditt bidrag !

Mer info om
Företag o Föreningar i bygden


Vi hoppas att alla nyinflyttade skall trivas och tillföra byn nya ideer och kanske engagera sej i föreningslivet
Välkommen
 Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförening,  Sörbyn 10,  961 97 Gunnarsbyn, Tel: 070-660 10 46

Webbmaster Stefan Åkerström  E-post:                                         , Tel:070-660 10 46,    Skriv ut